ĂN CHẮC Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :22-04-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
22-04-21 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
21-04-21Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 05,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
20-04-21Bến Tre: 46,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 71
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
254
19-04-21TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259
18-04-21Tiền Giang: 61,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
238
17-04-21TP HCM: 79,
Long An: 29,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
242
16-04-21Vĩnh Long: 63,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 99
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
235
15-04-21Tây Ninh: 95,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 90
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
14-04-21Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
13-04-21Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 66,
Bạc Liêu: 88
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
260
12-04-21TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 28,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
238
11-04-21Tiền Giang: 78,
Kiên Giang: 86,
Đà Lạt: 89
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
261
10-04-21TP HCM: 93,
Long An: 15,
Bình Phước: 10,
Hậu Giang: 30
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
251
09-04-21Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 16,
Trà Vinh: 09
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
259
08-04-21Tây Ninh: 09,
An Giang: 39,
Bình Thuận: 95
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
283
07-04-21Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 17
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
241
06-04-21Bến Tre: 90,
Vũng Tàu: 61,
Bạc Liêu: 76
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
259
05-04-21TP HCM: 54,
Đồng Tháp: 18,
Cà Mau: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
225
04-04-21Tiền Giang: 42,
Kiên Giang: 75,
Đà Lạt: 21
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
253
03-04-21TP HCM: 45,
Long An: 01,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
247
02-04-21Vĩnh Long: 79,
Bình Dương: 02,
Trà Vinh: 93
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
238
01-04-21Tây Ninh: 49,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 98
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
267
31-03-21Đồng Nai: 10,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 60
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
30-03-21Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 62,
Bạc Liêu: 66
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
254
29-03-21TP HCM: 63,
Đồng Tháp: 04,
Cà Mau: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
220
28-03-21Tiền Giang: 39,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 02
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
27-03-21TP HCM: 62,
Long An: 64,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
235
26-03-21Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 52,
Trà Vinh: 20
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
226
25-03-21Tây Ninh: 29,
An Giang: 42,
Bình Thuận: 17
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
253
24-03-21Đồng Nai: 71,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
226
23-03-21Bến Tre: 14,
Vũng Tàu: 71,
Bạc Liêu: 03
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255
22-03-21TP HCM: 90,
Đồng Tháp: 03,
Cà Mau: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
232